Double Loop Learning

Proses yang menolak nilai-nilai dan asumsi dalam rangka menguraikan akar permasalahan dan merancang peningkatan tindakan balasan daripada hanya fokus pada gejala-gejala yang ada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top